1. Innledning

Vi i Norges NaturmedisinSentral as er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, kontaktinformasjon eller kjøpshistorikk.
Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven, og vi i Norges NaturmedisinSentral as som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2. Hvilke personopplysninger lagrer vi om deg

Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du oppretter en brukerkonto og bestiller et produkt fra oss. Dette vil være navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Kortnummer og betalingsmetode (f.eks. Visa) ser vi ikke men håndteres av betalingstjenesten.
Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med vårt kundesenter, som eposter sendt mellom oss.
Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside og app, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.

3. Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:
Tilpasse nettside og app: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside og app til det tekniske utstyret du bruker.
Gi deg beskjed om feil eller nødvendig service, motta betaling og lagre kjøpshistorikk og ikke minst for å sende deg ditt bestilte produkt.
Opprette brukerkonto: Vi bruker opplysninger dersom du oppretter brukerkonto, bl.a. for å gi deg tilgang med brukernavn og passord, for å lagre din kontaktinformasjon og for at du kan se din kjøpshistorikk.
Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.
Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.
Markedsføring: Vi bruker din kontaktinformasjon f.eks. telefonnummer og epostadresse, til å sende deg anbefalinger og informasjon om nyheter og oppdateringer. Vi kan bruke profileringsopplysninger for å gjøre anbefalingene og informasjonen mest mulig relevant for deg, med mindre du har motsatt deg dette. Hvis du ønsker det, vil vi også sende deg anbefalinger og informasjon om våre samarbeidspartnere.
Det rettslige grunnlaget for formål 1, 4 og 5 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester. Det rettslige grunnlaget for formål 2, 3 og 4 er for å oppfylle vår kontrakt med deg. Det rettslige grunnlaget for formål 5 kan også være ditt samtykke, dersom du har gitt oss dette. Det kan være nødvendig for å sende deg markedsføring dersom du ikke lenger har brukerkonto hos oss, eller dersom vi sender deg markedsføring om våre samarbeidspartneres forestillinger.

4. Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.
Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.
Vi kan ellers dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling.

5. Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:
Opplysninger om deg: Hvis du har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene når du ber oss om å slette dine opplysninger og du sletter din brukerkonto.
Kjøpsinformasjon: Hvis du har brukerkonto hos oss, lagrer vi kjøpshistorikken din i 12 måneder i din brukerprofil.
Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk av våre nettsider i opptil 6 måneder.
Opplysninger fra partnere: Vi lagrer eventuell informasjon fra samarbeidspartnere så lenge du har en aktiv brukerkonto hos oss eller så lenge du har samtykket. Vi vil slette
opplysningene dersom du sier opp brukerkontoen eller brukerkontoen har vært inaktiv i 12 måneder.
Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder i tre år, med mindre vi trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse med klager eller krav.
Profileringsopplysninger: Hvis du har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene når du sier opp brukerkontoen eller brukerkontoen har vært inaktiv i over 12 måneder. Vi vil slette opplysningene tidligere hvis du motsetter deg å bli profilert.

6. Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

  • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
  • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
  • Oppdatere dine personopplysninger.
  • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
  • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
  • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.
  • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt ogmaskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til enannen virksomhet.
  • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.
  • Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt medoss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

7. Cookies

Lov om elektronisk kommunikasjon (Ekomloven) §2-7 regulerer en leverandør sin bruk av «cookies» (informasjonskapsler)

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt.

Hva er en informasjonskapsel/Cookie

En informasjonskapsel, ofte kalt cookie, er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukers datamaskin når brukeren åpner en nettside. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, huske handlekurv i nettbutikken eller registrere hvor ofte brukeren beveger seg rundt på nettstedet.

Informasjonskapsler kan være nyttig for både eieren og brukeren av en nettside. Eieren av nettsiden kan tilpasse tjenesten ut fra informasjon som lagres. For brukeren kan besøk på nettsiden oppleves som mer brukervennlig og tilpasset.
De fleste moderne nettlesere aksepterer cookies automatisk som standard, men du kan selv velge å endre innstillingene i nettleseren slik at cookies ikke blir akseptert.

Hvordan brukes cookies

Som de fleste andre nettsteder samler vi inn informasjon automatisk og lagrer den i loggfiler på våre servere. Dette er informasjon som f.eks. IP-adresser, hvilke type nettleser man bruker på våre sider, type bredbåndsleverandør (IPS), operativsystem, dato og tid for besøk, samt en del data om navigasjon. Informasjonen vi samler inn brukes til å analysere trender, slik at vi kan gjøre nettsidene våre bedre for deg som besøker oss på nett.
Samtykke Ved å bruke vår nettside samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser. Du kan selv velge å endre innstillingene i nettleseren slik at informasjonskapsler/cookies ikke blir akseptert.

Pålogging

Dersom du bruker en tjeneste på nettside som krever innlogging, må nettleseren akseptere bruk av cookies. Pålogging bruker cookies for å holde liv i en autentisert sesjon, og utelukkende til dette. Tjenesten bruker ikke cookies i noen annen sammenheng.

Linker

I de tilfeller der du linkes videre til en annen nettside, vil den nettsidens regler og retningslinjer gjelde. Norges NaturmedisinSentral as er ikke ansvarlig for disse sidene.

8. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden/appen.

9. Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:
Kontaktperson: Torleiv Idsøe Holst
Telefonnummer: +47 32 24 05 50
E-postadresse: post@arnika.no
Adresse: Norges NaturmedisinSentral as, Teglverksveien 47, 3057 Solbergelva, Norge

Dette innlegget finnes også på: Finsk